[bsf-info-box icon=”Defaults-truck” icon_size=”25″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#00bbb3″ title=”ไปรษณีย์ไทย” heading_tag=”h4″ desc_font_size=”desktop:23px;” desc_font_line_height=”desktop:28px;” title_font_color=”#00bbb3″ title_font_size=”desktop:35px;” title_font_line_height=”desktop:40px;”]เหมาะสำหรับสินค้าขนาดเล็กที่สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ โดยคิดค่าส่งตามน้ำหนัก (ไม่เกิน 10 กิโลกรัม) ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการจัดส่งได้ในระบบสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ ระบบจะสรุปค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าขนส่งกับราคาสินค้าให้โดยอัตโนมัติ

    1. ไปรษณีย์แบบพัสดุธรรมดา (ระยะเวลาการจัดส่ง 3-10 วันทำการ ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง) **ไม่สามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้
    2. ไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (สินค้าน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม) (ระยะเวลา 3-7 วัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง)
    3. ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) (ระยะเวลาการจัดส่ง 1-3 วันทำการ ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง)

จัดส่งสินค้าก่อนเวลา 16.00 น. ทุกวันจันทร์-เสาร์ ยกเว้นติดวันหยุดนักขัตฤกษ์ เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อและแจ้งยืนยันการ ชำระเงินก่อนเวลา 13.00 น. ถ้าเกินกำหนดเวลาทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ในวันถัดไป[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon=”Defaults-truck” icon_size=”25″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#00bbb3″ title=”Kerry Express” heading_tag=”h4″ desc_font_size=”desktop:23px;” desc_font_line_height=”desktop:28px;” title_font_color=”#00bbb3″ title_font_size=”desktop:35px;” title_font_line_height=”desktop:40px;”]ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการจัดส่งโดยขนส่ง Kerry Express ได้ในระบบสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ ระบบจะสรุปค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าขนส่งกับราคาสินค้าให้โดยอัตโนมัติ (ระยะเวลาการจัดส่ง 1 – 3 วัน ไม่รวมวันอาทิตย์) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่การจัดส่ง โดยทั่วไปสินค้าจะใช้เวลาในการจัดส่ง 1-3 วัน

จัดส่งสินค้าก่อนเวลา 16.00 น. ทุกวันจันทร์-เสาร์ ยกเว้นติดวันหยุดนักขัตฤกษ์ เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อและแจ้งยืนยันการ ชำระเงินก่อนเวลา 13.00 น. ถ้าเกินกำหนดเวลาทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ในวันถัดไป[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon=”Defaults-truck” icon_size=”25″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#00bbb3″ title=”Flash Express” heading_tag=”h4″ desc_font_size=”desktop:23px;” desc_font_line_height=”desktop:28px;” title_font_color=”#00bbb3″ title_font_size=”desktop:35px;” title_font_line_height=”desktop:40px;”]ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการจัดส่งโดยขนส่ง Flash Express ได้ในระบบสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ ระบบจะสรุปค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าขนส่งกับราคาสินค้าให้โดยอัตโนมัติ (ระยะเวลาการจัดส่ง 1 – 3 วัน ไม่รวมวันอาทิตย์) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่การจัดส่ง (บางพื้นที่ต่างอำเภอ 2-3 วัน) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลใช้เวลาในการจัดส่ง 1-3 วัน

จัดส่งสินค้าก่อนเวลา 15.00 น. ทุกวันจันทร์-เสาร์ ยกเว้นติดวันหยุดนักขัตฤกษ์ เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อและแจ้งยืนยันการ ชำระเงินก่อนเวลา 13.00 น. ถ้าเกินกำหนดเวลาทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ในวันถัดไป[/bsf-info-box]