ป้ายผักและผลไม้

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : ป้าย Sale
รหัสสินค้า : TAG047-052
ขนาด : 21 x 15 ซม. (8 x 6 นิ้ว)
จำนวน : 1 ห่อ มี 10 ชิ้น
ราคา : 30 บาท