ธงราว

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : ป้าย Sale
รหัสสินค้า : TAG045-046
ขนาด : 20 x 23 ซม. (8 x 9 นิ้ว)
จำนวน : 1 เส้น ยาว 3 เมตร มี 6 แผ่น
ราคา : 35 บาท