กล่องป๊อปคอร์น (เล็ก)

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : กล่องป๊อปคอร์น (เล็ก)
รหัสสินค้า : OA3
ขนาด : 10.5×10.5×18 ซม.
จำนวน : 1 ห่อ มี 20 กล่อง
ราคา : 110 บาท