กล่องป๊อปคอร์น (ใหญ่)

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : กล่องป๊อปคอร์น (ใหญ่)
รหัสสินค้า : OA2
ขนาด : 10.5×10.5×18 ซม.
จำนวน : 1 ห่อ มี 20 กล่อง
ราคา : 120 บาท