ถาดอาหาร

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : ถาดอาหาร
รหัสสินค้า : LA2-001
ขนาด : 8.5×8.5×3 ซม.
จำนวน : 1 ห่อ มี 100 ชิ้น
น้ำหนัก : 0.7 กก./ห่อ
ราคา : 65 บาท/ห่อ