ถาดอาหาร

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : ถาดอาหาร
รหัสสินค้า : LA1
ขนาด : 13x18x5 ซม.
จำนวน : 1 ห่อ มี 50 ชิ้น
น้ำหนัก : 0.7 กก./ห่อ
ราคา : 90 บาท/ห่อ