กระดาษดอลลี่

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : กระดาษดอลลี่
รหัสสินค้า : JA1-007
ขนาด : 7.5×7.5 นิ้ว
จำนวน : 1 ห่อ มี 250 ชิ้น
น้ำหนัก : 0.7 กก./ห่อ
ราคา : 150 บาท/ห่อ