กระดาษดอลลี่

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : กระดาษดอลลี่
รหัสสินค้า : JA1-006
ขนาด : 6.5×6.5 นิ้ว
จำนวน : 1 ห่อ มี 250 ชิ้น
น้ำหนัก : 0.5 กก./ห่อ
ราคา : 125 บาท/ห่อ