ปลอกแก้วกาแฟ

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : ปลอกแก้วกาแฟ
รหัสสินค้า : HA1
ขนาด : 26.2×7.4 ซม. (ขนาดกางออก)
จำนวน : 1 ห่อ มี 100 ชิ้น
น้ำหนัก : 0.6 กก./ห่อ
ราคา : 70 บาท/ห่อ