ซองแมลงทอด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : ซองแมลงทอด
รหัสสินค้า : FE1
ขนาด : 21.5 x 19 ซม. (ขนาดกางออก)
14.5 x 19 ซม. (ขนาดสำเร็จรูป)
จำนวน : 1 ห่อ มี 100 ชิ้น
ราคา : 110 บาท