ซองเฟรนช์ฟรายส์

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : ซองเฟรนช์ฟรายส์ กระดาษน้ำตาล
รหัสสินค้า : FB1
ขนาด : 14.5 x 19 ซม. (ขนาดเล็ก)
16 x 21 ซม. (ขนาดใหญ่)
จำนวน : 1 ห่อ มี 100 ชิ้น
ราคา : 120 บาท (ขนาดเล็ก)
130 บาท (ขนาดใหญ่)