ซองเครปลายหุ่นยนต์

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : ซองเครปลายหุ่นยนต์
รหัสสินค้า : FA9
ขนาด : 23.5 x 23.7 ซม. (ขนาดกางออก)
14 x 23.5 ซม. (ขนาดสำเร็จรูป)
จำนวน : 1 ก้อน มี 100 ชิ้น
ราคา : 120 บาท