สายคาด (ใหญ่)

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : สายคาด (ใหญ่)
รหัสสินค้า : EA3
ขนาด : 53×4 ซม.
จำนวน : 1 ห่อ มี 50 ชิ้น
น้ำหนัก : 0.3 กก./ห่อ
ราคา : 35 บาท/ห่อ