สายคาด (เล็ก)

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : สายคาด (เล็ก)
รหัสสินค้า : EA1
ขนาด : 32×2 ซม.
จำนวน : 1 ห่อ มี 50 ชิ้น
น้ำหนัก : 0.3 กก./ห่อ
ราคา : 25 บาท/ห่อ