ป้ายติดหัวถุงขนม

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : ป้ายติดหัวถุงขนม
รหัสสินค้า : CI1
ขนาด : 12 x 8.4 ซม. (4.7 x 3.3 นิ้ว)
จำนวน : 1 ห่อ มี 50 ชิ้น
ราคา : 40 บาท/ห่อ