ป้ายติดหัวถุงขนม

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : ป้ายติดหัวถุงขนม
รหัสสินค้า : CC1
ขนาด : 7.6 x 20.4 ซม. (3 x 8 นิ้ว)
จำนวน : 1 ห่อ มี 50 ชิ้น
ราคา : 50 บาท/ห่อ