ป้ายติดหัวถุงขนม

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : ป้ายติดหัวถุงขนม
รหัสสินค้า : CA1
ขนาด : 8×8 ซม. (3×3 นิ้ว)
จำนวน : 1 ห่อ มี 50 ชิ้น
ราคา : 30 บาท/ห่อ