ป้ายห้อยเสื้อผ้า

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : ป้ายห้อยเสื้อผ้า
รหัสสินค้า : BA4
ขนาด : 2×4.5 ซม. (0.8×1.8 นิ้ว)
จำนวน : 1 ห่อ มี 100 ชิ้น
ราคา : 12 บาท/ห่อ