ป้ายห้อยเสื้อผ้า

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : ป้ายห้อยเสื้อผ้า
รหัสสินค้า : BA2
ขนาด : 3×6 ซม. (1×2.3 นิ้ว)
จำนวน : 1 ห่อ มี 100 ชิ้น
ราคา : 15 บาท/ห่อ