ป้ายของฝาก

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : ป้ายของฝาก
รหัสสินค้า : AM2
ขนาด : 17.6 x 12.7 ซม. ( 6.9 x 5 นิ้ว)
จำนวน : 1 ห่อ มี 50 ชิ้น
ราคา : 50 บาท/ห่อ