ป้ายแขวนสร้อย

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : ป้ายแขวนสร้อย
รหัสสินค้า : AI1
ขนาด : 12×4.8 ซม.(4.7×1.9 นิ้ว)
จำนวน : 1 ก้อน มี 100 ชิ้น
ราคา : 30 บาท/ก้อน